Địa chỉ VP đại diện: 115/26, Nguyễn khang, Yên hòa, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại               : 098 290 90 55
Email                        : giangocfood@gmail.com
Website                   : giangoc.com.vn

Mời bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi đi cho chúng tôi. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.